Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου

Συμπληρώνοντας τις παρακάτω  απλές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που ακολουθεί βοηθήστε μας να μετρήσουμε τον βαθμό ικανοποίησης των επισκεπτών και να οργανώσουμε καλύτερα τη δομή και την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τον ιστότοπό μας.

6. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε την κλίμακα 1-5 (με άριστα το 5) για να βαθμολογήσετε τα παρακάτω.